Διεύθυνση: Νέα Είσοδος, Καλαμάτα, Μεσσηνία
Τηλ: 27210 83976
Κιν: 6936918911

Τοποθέτηση Κουφωμάτων & Αλουμινίων

Η σωστή τοποθέτηση των κουφωμάτων είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σωστή λειτουργία τους. Οι εργασίες τοποθέτησης πρέπει να εκτελεστούν με προσοχή και λεπτομέρεια ώστε το κούφωμα να παρέχει τις ιδιότητες θερμομόνωσης και ηχομόνωσης που δίνονται από τον κατασκευαστή.

 

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση των κουφωμάτων σας με λεπτομέρεια ώστε να αποφευχθούν θερμικές απώλειες για να έχετε την καλύτερη μόνωση χειμώνα – καλοκαίρι.


Αναλαμβάνουμε ακόμη και την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων σας με νέα, ενεργειακά κουφώματα για εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη ποιότητα διαμονής στο σπίτι σας. Πετυχαίνουμε ευκολότερη ψύξη το καλοκαίρι και αποδοτικότερη θέρμανση τον χειμώνα.


Συμμετέχουμε επίσης στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον» και θα σας συμβουλεύσουμε σε όλα τα στάδια για την επιδότηση σας από το πρόγραμμα.

SOCIALS: