Διεύθυνση: Νέα Είσοδος, Καλαμάτα, Μεσσηνία
Τηλ: 27210 83976
Κιν: 6936918911

Ηλεκτρολογικές – Υδραυλικές εγκαταστάσεις


Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Το προσωπικό µας είναι άριστα καταρτισμένο ενώ τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα από διεθνής οργανισμούς. Αναλαμβάνουμε τόσο την κατασκευή όσο και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων σας.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες – Εγκαταστάσεις

Εγκαθιστούμε τα καλώδια που θα μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα στα σημεία που θα το χρειαστούμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • πρίζες
 • διακόπτες
 • ηλεκτρικές συσκευές
 • κλιματιμός
 • θέρμανση
 • αυτοματισμοί
 • συναγερμοί

Υδραυλικές Εργασίες – Εγκαταστάσεις

Για τη σωστή εγκατάσταση, απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός και επιλογή των σωστών υλικών ανάλογα με την εκάστοτε εγκατάσταση.

 • Ύδρευση
 • Κεντρική Θέρμανση – Ψύξη
 • Αποχέτευση
 • Επισκευές υδραυλικών ειδών
 • Αντικατάσταση παλιών υδραυλικών σωληνώσεων

SOCIALS: