Διεύθυνση: Νέα Είσοδος, Καλαμάτα, Μεσσηνία
Τηλ: 27210 83976
Κιν: 6936918911

Αποξηλώσεις

Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις παντός τύπου με λεπτομέρεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Αποξήλωση της παλιάς κουζίνας
  • Αποξήλωση των πλακιδίων (κουζίνας, μπάνιου)
  • Αποξήλωση ξύλινου δαπέδου υπνοδωματίου
  • Αποξήλωση των ειδών υγιεινής του μπάνιου
  • Αποξηλώσεις όλων των παλιών υδραυλικών σωληνώσεων και εγκαταστάσεων

Η αποξήλωση είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσεκτική εργασία για να μην επηρεαστούν οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του σπιτιού. Τέλος είναι σημαντικό η μεταφορά των μπαζών να πραγματοποιηθεί με συνέπεια και συνείδηση.

SOCIALS: